Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Sterilcentral, packrum

Här kan man till exempel använda: Sterilbordsdon /Solid / Luddavskiljare LA / Väggkanal LA / Dopair / Air 1

Situation/bakgrund/utmaning: Tilluft och frånluft, temperaturer, luftrörelser, övertryck, antal personer och källstyrka

Rekommendationer och regler: SIS TR 57:2020

Kunskap in bakterier ut tagline