Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

CTMP-transportör

CTMP- transportören är till för smittfri förflyttning av patient över land, hav och och i luften.

Specifikation

  • Framtagen som skydd mot smittbärande patienter med Ebola, SARS, tuberkulos etc.
  • Utrustad med intern batteriuppbackad ventilation, med Hepafilter och kontrollenhet för säkerställd funktion upp till 24 timmar.
  • Kan användas med både positivt och negativt tryck (skydd av patient eller skydd av personal).
  • Inga särskilda skyddskläder behövs. Fordonen behöver inte desinficeras.
  • Ingen risk för smittspridning i lokaler till personal eller annan patient.
  • Lätt att flytta mellan olika fordon.

Tillbehör

  • Rullstativ
  • Fixturer för ambulans, flygplan och helikopter.
CTMP-transportör

Användningsområden

  • Sjukhustransporter för patient med isolationsbehov.
  • Medicinsk hjälp. Kan enkelt anslutas till befintlig medicinsk utrustning
Kunskap in bakterier ut tagline