Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

0 eller 50 CFU/m³ – hur ren ska luften vara?

Det talas flitigt om teknik i vår bransch. Men inte lika flitigt om resultat. Det är synd, eftersom det är resultaten som räknas. Därför delar vi upp vårt erbjudande enligt de resultat vi känner oss trygga att vi kan leverera. Vissa salar kräver extremt låga CFU-nivåer (helst 0). Då är det våra LAF-tak som gäller. Är kraven inte fullt så extrema så rekommenderar vi våra omblandande lösningar, eller kanske Dopair. Och vi mäter flitigt så vi vet att vi håller vad vi lovar.

CRC Medical levererar kundunika renluftslösningar till miljöer där kraven är höga – operationssalar, uppdukningsrum, förbehandlingsrum, korridorer, sterilcentraler och sterilförråd. Eftersom varje lösning är specialanpassad har vi möjlighet att integrera annan utrustning, exempelvis operationslampor, takräls och belysning. Varje leverans kan kompletteras med validering, service och utbildning.

Idag har vi installationer i närmare 70 sjukhus och kliniker runt om Skandinavien. För att nämna några: Sunderbyn, Södertälje, Sahlgrenska US, Karlstad CSK, Akademiska Sjukhuset i Uppsala och KSS Skövde. Dessutom utför vi serviceuppdrag på fler sjukhus än de där vi har egna installationer.

Välkommen till CRC Medical och mycket renare luft på operationsavdelningen.

Kunskap in bakterier ut tagline