Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Utbildning
Utbildning
Utbildning

Rädda liv – lär dig om luft

På CRC Medical har vi hållit utbildningar för våra kunder under många år. Det ingår i våra installationer. Men nu vill vi nå ut med det vi kan till fler.

Därför erbjuder vi utbildningar till er som jobbar dagligen med patientsäkerhet – oavsett vilket ventilationssystem ni använder. Samtliga utbildningar är anpassade efter de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Ventilationsteknik i operationsrummet

Grundkurs i ventilation för klinisk och medicinteknisk personal. Tidsåtgång: ca. två timmar eller enligt överenskommelse.

Hur undviker vi luftburen smitta under operationen?

Skräddarsydd utbildning på det ventilationssystem och de arbetsrutiner man har på sin avdelning. För klinisk och MTA personal. Tidsåtgång: ca. två timmar eller enligt överenskommelse.

Hur man skapar och underhåller ventilationstekniska installationer.

För konstruktörer och teknisk driftpersonal. Tidsåtgång: ca. två timmar eller enligt överenskommelse.

Renhetsteknik

För steriltekniker och sterilteknisk personal. Halvdag eller enligt överenskommelse.

Enklaste sättet att ordna en utbildning är att skicka ett mail till: anders.rehn@crcmed.com.

Kunskap in bakterier ut tagline