Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Josefin Caous

Josefin Caous är forskare på Rise Medicintekniska avdelning samt projektledare för Projekt Clean Care.

Forskningsprojektet CleanCare

Vårdrelaterade infektioner drabbar 10% av patienter som behandlas på sjukhus. Projektet Smittfri Vård (Clean Care) tar ett “helhetsgrepp om problematiken kring att förebygga infektioner och förhindra spridning av smitta samt antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården.” Projektet löper under 28 månader och koordineras av Research Institute of Sweden (RISE), ett oberoende statligt forskningsinstitut. Delaktiga är bl. a. Sahlgrenska Universitetssjukhus, Karolinska Institutet, Högskolan i Halmstad, Getinge, CRC Medical och ett flertal andra företag. För VD Anders Rehn var det en självklarhet att delta. ”Vården står inför en jätteutmaning när antibiotikaresistensen ökar. Vi vill vara med och visa hur avgörande ventilationen är när det gäller att förebygga smittspridning i operationssalen.”

Kunskap in bakterier ut tagline