Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

LAF -när det måste vara helt rent

Med LAF (Laminar Air Flow) förs HEPA-filtrerad tilluft in via ett takdon genom dubbla mikrovävsdukar.

Illustration av ventilationstyp

Luften strömmar med jämn hastighet i ett lågturbulent flöde som fördelas jämnt över hela ytan.

Med denna teknik går det att skapa en mycket ren zon (här pratar vi 0 eller strax över 0 CFU/m³) där patient och personal vistas samtidigt som det också blir rent i övriga delar av salen (5-10 CFU/m³). Detta är främst en lösning för operationsrum med mycket höga krav på renhet.

Kunskap in bakterier ut tagline