Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Perfekt när kraven är 5 till 20 CFU/m³

Vanligast i operationssalar är att tilluft tillförs i taknivå med en relativt hög impuls. Det sker på ett sådant sätt att koncentrationen av föroreningar blir lika i alla delar av salen – och dessa späds successivt ut. Omblandande ventilation fungerar alltså enligt utspädningsprincipen. Ju större luftflöde, desto renare blir det i rummet. Luften kan tillföras i princip hur som helst så länge som den nya luften effektivt blandas med den gamla.

Nedan kan du se två vanliga exempel:

Inblåsning via tilluftsdon i taket

Inblåsningen via tilluftsdon i taket

Inblåsning via en snedställd skärm

Inblåsningen sker via en så kallad snedställd skärm som ofta löper efter ena hela väggens längd.

I båda fallen ska operationssalen tillföras något undertempererad ren HEPA-filtrerad tilluft, som sedan späder ut den ”gamla” luften som i sin tur evakueras via frånluftsdon placerade uppe och nere på väggen (vid vissa installationer enbart nere invid golv).

Kunskap in bakterier ut tagline