Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Om CRC Medical

CRC Medical levererar kundunika och energieffektiva renluftslösningar till kliniska miljöer där kraven är extremt höga – operationssalar, uppdukningsrum, rena korridorer, sterilcentraler och sterilförråd. Vi erbjuder dessutom montering, idriftsättning, utbildning och partikelmätning. Idag är vi Skandinaviens ledande leverantör, med 500 installationer på närmare 70 sjukhus och kliniker i Sverige, Norge och Danmark.

Från och med 1.1.2023 är CRC Medical en del av Halton. Läs mer här.

Välkommen till CRC Medical och mycket renare luft på operationsavdelningen.

Kunskap in bakterier ut tagline