Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Om CRC Medical

CRC Medical levererar kundunika och energieffektiva renluftslösningar till kliniska miljöer där kraven är extremt höga – operationssalar, uppdukningsrum, rena korridorer, sterilcentraler och sterilförråd. Vi erbjuder dessutom montering, idriftsättning, utbildning och partikelmätning. Idag är vi Skandinaviens ledande leverantör, med 500 installationer på närmare 70 sjukhus och kliniker i Sverige, Norge och Danmark.

Välkommen till CRC Medical och mycket renare luft på operationsavdelningen.

Kunskap in bakterier ut tagline