Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Öka energieffektiviteten med upp till 30%

Energikonstnaderna skenar. Därför lägger vi stor vikt vid att ta fram lösningar som minskar driftskonstnaderna.

12 skäl till att våra produkter och system är energisnåla

Det finns tre parametrar som styr energianvändningen i ett ventilationssystem: luftflöde, tryckförhållande och drifttid.

Hjälm som skyddar mot viruspartiklar
Carlanderska
Porträtt kungsälvs sjukhus
Karlstad centralsjukhus

Case

Skyddar hjälmen mot viruspartiklar?

Coronapandemin har väckt många frågor, men få har fått tillfredställande svar. Ovisshet råder lite varstans. Därför känns det bra att kunna svara entydigt på åtminstone ett spörsmål: Skyddar Stryker Flyte hjälmar mot luftburen smitta av typen Covid-19?

Läs mer här

Case

Carlanderska sjukhuset

När Carlanderska byggde ut så gjorde de det med besked. Utbyggnaden huserar sju operationssalar – och eftersom det genomförs en hel del implantatkirurgi så är kraven på luftrenheten extrema.

Läs mer här

Case

Kungälvs sjukhus

Mellan 2010 och 2012 genomförde Kungälvs sjukhus en om- och tillbyggnad av operationsavdelningen.

Läs mer här

Case

Karlstads centralsjukhus

Framtidens operationshus. Så kallas den nya operationsavdelningen vid Karlstads Centralsjukhus som tog emot sina första patienter våren 2016.

Läs mer här
Kunskap in bakterier ut tagline