Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

FoU

CRC Medical driver kontinuerligt forskningsprojekt för att förbättra kvaliteten på våra lösningar och bredda kunskapsbasen för hela sektorn. Målet är att säkerställa patientsäkerheten – trots ökad antibiotikaresistens och minskade resurser till vården. Vissa utvecklingsprojekt driver vi i själva, i andra ingår vi i ett större sammanhang.

Kunskap in bakterier ut tagline