Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Om Academy

Det är sorgligt att erkänna, men inget ventilationssystem är till någon större nytta om inte de rätta rutinerna följs och samtliga i personalen bär rätt klädsel i op-salen. Det handlar om kunskap. Kunskap om det komplicerade växelspelet mellan människan och luften. Här har vi samlat det mesta av det du behöver veta får att maximera patientsäkerheten. Välkommen till CRC Academy.

Kunskap in bakterier ut tagline