Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Tyréns

Optimal planering för operationsavdelningar – CRC Medical deltar i forskningsprojekt

Tillsammans med Tyréns, Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad, och Chalmers Tekniska Högskola deltar CRC Medical i ett forskningsprojekt som ytterst syftar till att höja patientsäkerheten i kliniska utrymmen med höga renhetskrav.

Sammanfattning

När nya operationsavdelningar planeras är ventilation och arbetsrutiner viktiga parametrar. Därför kommer CRC Medical att mäta luftkvaliteten – inkl. CFU-nivåer och luftrörelser – på ett antal operationsavdelningar. CRC ska dessutom studera arbetsrutiner.

Unika mätningar

”Vi ska utföra mätningar i områden som inte har gjorts tidigare,” berättar CRCs VD, Anders Rehn. Resultatet kommer att ge bättre planeringsunderlag för utformning av vårdlokaler med höga renhetskrav.”

Frågor söker svar

Allt eftersom ventilationen blir viktigare, så gäller det att veta vad som fungerar och inte fungerar. Anders Rehn fortsätter: ”Vi söker svar på en hel del frågor gällande ventilation och arbetsrutiner i kliniska utrymmen. Till exempel, behövs slussar mellan olika funktioner som har olika renhetsgrad? Och hur påverkas luftkvaliteten i korridorer beroende på ventilationsdonens placering och belastning under normal operationsverksamhet? Det är bara två bland många frågor som vi vill ha svar på.”

Fyra sjukhus

CRC Medical undersöker fyra operationsavdelningar, med start på Värnamo Sjukhus som pilotprojekt. Sedan fortsätter arbetet i Karlstad, Gävle och på Södersjukhuset för att sedan avslutas i Värnamo.

Dokumentation

Resultatet av undersökningarna kommer att sammanställas i en CVA-rapport, Centrum för Vårdens Arkitektur vid Chalmers Tekniska Högskola.

Kunskap in bakterier ut tagline