Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Det finns tre ventilationsprinciper för operationssalar. Endast två gör jobbet.

Operationsventilation är en typ av skyddsventilation där luftens funktion är att skydda patient och personal från i första hand bakterier. Idag görs detta på tre sätt – med parallellströmning (även kallat LAF), omblandande luftströmning eller deplacerande system.

Deplacerande lösningar håller tyvärr inte måttet i infektionskänsliga miljöer. Med deplacerande system tillförs undertempererad luft vid golvet för att sedan transporteras uppåt och ta med sig föroreningar i rummet. Luften evakueras i takhöjd.

Eftersom luften rör sig uppåt från golvet, blir den smutsigare ju högre upp den kommer. Dessutom hindrar personal och utrustning luften att röra sig som det teoretiskt är tänkt. Och är den väl når patienten och instrumentbordet är risken för höga CFU-halter överhängande. För mer information om LAF och omblandande – de enda principer som verkligen fungerar i operationsmiljöer – läs här (LAF) och här (omblandande).

Kunskap in bakterier ut tagline