Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Laminar AirFlow – LAF-tak när det är noll tolerans mot bakterier

För oss som mäter luftkvaliteten i operationssalar runt om i landet råder det ingen tvekan – LAF är den överlägset tillförlitligaste luftföringsprincipen om du vill uppnå ultraren luft (högst 5 CFU/m³ och helst under det). För implantat- och annan infektionskänslig kirurgi skulle vi aldrig rekommendera någon annan teknik.

Varje lösning är unik

Ingen operationssal är den andra lik. Därför anpassar vi varje installation. Behöver du integrera belysning, OP-lampor eller takräls går det bra. Det hade aldrig fungerat om vi bara erbjöd standardtak.

Vi installerar, idriftsätter, utbildar och mäter

Ren luft i operationssalen är mycket mer än bara ett välfungerande LAF-tak. Det måste också installeras och idriftsättas på rätt sätt. Det sköter vi. Och sedan ska personalen utbildas i hur systemet fungerar och vilka rutiner som måste följas. Är det onödigt spring på salen eller personalen bär fel kläder så finns det ingen ventilationslösning i världen som kan kompensera för det. Dessutom utför vi både tekniska och mikrobiologiskamätningar för att säkerställa att våra LAF-lösningar håller vad vi har lovat.

CRC Medicals LAF-tak i korthet

Specifikation:

 • Luftflöde varierar då LAF-taket tillverkas i många olika storlekar, och med flöden upp till 5 m³/s.
 • Filterklasser H13 till U17.
 • Helsvetsad konstruktion i lackad aluminium (RAL 9010) eller rostfritt stål.
 • Anslutning från toppen alternativt från sidan. Invändig eller utvändig skruvförband alternativt gejder.
 • Integreras in i undertaket, fast undertak eller med hygienplattor/bärverk.
 • Fästen för OP-lampor, monitorarmar, skenor för benlyft etc, kan integreras.
 • Allmänbelysning och/eller ergonomisk belysning kan också integreras och därför ingå i hela operationssalens ljussystem.
 • LED-lampor för driftekonomi och livslängd.

Användningsområden

Sjukhus

 • Operationssalar
 • Uppdukningsrum m.m.
 • Laboratorier

Laboratorier

 • Renrum
 • Arbetsstationer
 • Industri

Industri

 • Farmaceutisk
 • Elektroniktillverkning
 • Livsmedelsproduktion

Innovativ teknik

 • Till skillnad från annan ventilationsteknik, tillförs HEPA-filtrerad luft i operationstaket genom dubbla syntetiska skikt, vilket ger en intakt lågturbulent parallellströmningsrörelse i hela den ”ultrarena zonen” utan att man behöver zonindela taket.
 • Den låga lufthastigheten ger en god arbetsmiljö, utan dragkänsla och med mycket låg ljudnivå.
 • Den integrerade belysningen minskar kontraster och skapar en behaglig och ergonomisk ljusmiljö.

Energieffektiv

 • Upp till 30% minskad energiförbrukning.
 • Jämn luftfördelning med dubbla lager mikrovävsduk.
 • Låga bakterienivåer – CFU (colony forming units) nivåer under 5 CFU/m³ luft.
 • Hög renrumsklass ISO Klass 5 (at rest), enligt ISO 14644-3.
 • Hög filterklass HEPA filter, klass H13,H14,U16 enligt EN 1822.
 • Stora filterytor ger mycket låga tryckfall, från 50 Pa och uppåt.
 • Uppfyller standarder SIS TS39:2015, DIN 1946, SWKI 99-3 3, HTM 03-01, ÖNORM H 6020.
 • Miljöklassad enligt Sunda hus, Klass A.
Kunskap in bakterier ut tagline