Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

CRCmedical Academy Prize

CRC Medical delar ut ett årligt resestipendium på 10 000 kr. Stipendiet riktar sig till studenter inom vården eller på tekniska högskolor, och även till yrkesverksamma inom vården. Syftet är att belöna forskning som belyser och/eller vill förebygga smittspridning i operationsmiljö.

Deltar du i ett forskningsprojekt som kan vara av intresse? Kontakta Anders Rehn på anders.rehn@crcmed.com.

Resestipendium

Stipendiat 2023

Årets Stipendiat och pristagare av Halton Health Academy Prize 2023 är Frans Stålfelt

För Frans arbete i sitt doktorsarbete:
Utvärdering av tekniska framsteg för övervakning och förebyggande av exogen mikrobiell kontaminering under ortopedisk implantatkirurgi.

Motivering är:
”Trots pandemi och ett slitsamt arbete, har Frans enträget arbetat framåt med blanda annat mikrobiologiska mätningar i operationsmiljö i tidsperioden under och efter pandemin. Ett arbete som tillsammans med annan forskning kommer att leda fram till ökad förståelse för patientnyttan”.

Läs hela motiveringen här

Stipendiat 2022

Årets Stipendiater och Pristagare av Halton Health Academy Prize 2022 är

Operationsavdelningen i Piteå sjukhus

Motivering till priset:

För ett aktivt arbete med att ständigt leta förbättringar för att kunna ge varje patient bästa förutsättning för att förhindra och minska risken för postoperativa (protes) infektioner.

”För att minska risken för att patienterna ska få protesinfektioner har vi granskat hela vårdkedjan. Ett fokusområde i operationsavdelningens enhetsplan är patientsäkerhetsarbetet med att minska infektioner och ha en 100% följsamhet till hygienrutiner för all personal. Men att arbeta med hygien och följsamhet till rutiner är ett dynamiskt arbete som aldrig kan stanna av utan hela tiden måste hållas levande. Det kräver fortlöpande utbildning och diskussioner med focus på förbättringsmöjligheter.”

Läs hela motiveringen här

Stipendiat 2021

2021 års stipendiater är Kerstin Lennmark, Yvonne Tunfjord och Martin Rundström.

För sitt arbete:
Slutstädning av vårdrum - förbättringsprojekt för att minska risk för vårdrelaterade infektioner.

Motivering lyder:
Ett viktigt ämne som städning får ofta otillräckligt utrymme i de korta introduktioner och utbildningar som ges till sjukvårdens personal.

Läs hela motiveringen här

Stipendiat 2020

Stipendiekommitténs beslut är att 2020 års stipendium CRCmedical Academy Prize tillfaller Emelie Palmquist, anestesisjuksköterska på Sahlgrenska Universitetets sjukhusoperationsavdelning 4, för hennes förbättringsarbete.

Emelie Palmquists arbete har till syfte att förbättra handhygien på operationsavdelningen med projektbeskrivningen:
Ett förbättringsprojekt på operation 4 (Gyn/Uro) Sahlgrenska Universitetssjukhus, för handhygien med fokus på patientnära zon (PNZ) utifrån WHO´s riktlinjer.

Stipendiat 2019

Årets mottagare av CRC Medicals resestipendium är Alessandro Nava från Chalmers Tekniska Högskola av CRC Medicals årliga resestipendium på 10 000 kr. Priset är tänkt att belöna dem vars forskning syftar till att förebygga smittspridning. Alessandro Navas examensarbete presenterar en ingående studie av LAF-principen såsom den tillämpas i operationssalar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södertälje Sjukhus och de faktorer som har störst påverkan på patientsäkerheten. Själv är Alessandro stolt över stipendiet och berättar att han ”brinner för att jobba med personal på operationsavdelningen för att hitta nya infallsvinkar som hjälper dem i arbetet.”

Stipendiater 2018

2018 års stipendiater är Susanne Tegeskog och Johan Klovhall, båda operationssjuksköterskor vid Värnamo Sjukhus. Susanne och Johan har i sitt Mastersarbete vid Linnéuniversitetet – ”Patientsäker hantering av sterila instrument i ett uppdukningsrum, En experimentell studie” – visat med praktiska mätningar tidsgränser för påverkan av bakteriekontamination av övertäckta instrumentbord i väntan på användning.

Kunskap in bakterier ut tagline