Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Produkter för kundunika lösningar

CRC Medical designar, tillverkar och säljer produkter i världsklass. Men vi skulle aldrig rekommendera att du köpte och installerade någon av dem utan att också vidta andra åtgärder. För en rejäl sänkning av antalet bakteriebärande partiklar (under 5 CFU/m³) krävs ett helhetstänk – som innefattar planering, klädval, utbildning, tekniska kontroller och ibland hela system.

Illustration LAF-tak

LAF-tak

För infektionskänsliga operationer med höga hygienkrav och extremt låga CFU-nivåer. CRCs LAF-tak är elliptiska, vilket är en stor fördel eftersom kvadratiska tak ger turbulens i hörnen som i slutändan kostar pengar. Det går att integrera räls och belysning i samtliga våra LAF-tak.

Illustrerad luddavskiljare

Luddavskiljare

Hindrar ”ludd” och damm att spridas vidare in i ventilationssystemet. Enkel att rengöra, minimala underhållskostnader. Används som frånluftsdon i till exempel operationssalar.

Filterdon frånluft

Filterdon frånluft

Filterdon med integrerade filter för olika behov. Filtrerar frånluft från rummet för att förhindra hälsofarliga och skadliga partiklar att spridas vidare i systemet.

Filterdon tilluft

Filterdon tilluft

Filterdon med integrerade filter för olika behov. Filtrerar tilluft in i rummet. Ex. i operationssalar, sterilförråd, korridorer, slussar och sterilcentraler. Är huvudkomponent i våra omblandande lösningar.

Kunskap in bakterier ut tagline