Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Energikostnaderna ökar. Antibiotikaresistensen likaså. Får vi föreslå en ventilationslösning som minskar energiförbrukningen med upp till 30% samtidigt som den sänker partikelnivåerna i luften till nära nog noll? Välkommen tlll CRC Medical och vårt LoNo-koncept för ultraren luft till en lägre kostnad.

Öka energieffektiviteten med upp till 30%

Det finns tre parametrar som styr energianvändningen i ett ventilationssystem: luftflöde, tryckförhållande och drifttid. Helt avgörande för energieffektiviteten under drifttiden är minimering av tryckfall vid givna flöden.

Produkter & lösningar

CRC Medical levererar kundunika och energieffektiva renluftslösningar till kliniska miljöer där kraven är extremt höga – operationssalar, uppdukningsrum, rena korridorer, sterilcentraler och sterilförråd.

Hjälm som skyddar mot viruspartiklar
Carlanderska
Porträtt kungsälvs sjukhus
Karlstad centralsjukhus

Case

Skyddar hjälmen mot viruspartiklar?

Coronapandemin har väckt många frågor, men få har fått tillfredställande svar. Ovisshet råder lite varstans. Därför känns det bra att kunna svara entydigt på åtminstone ett spörsmål: Skyddar Stryker Flyte hjälmar mot luftburen smitta av typen Covid-19?

Läs mer här

Case

Carlanderska sjukhuset

När Carlanderska byggde ut så gjorde de det med besked. Utbyggnaden huserar sju operationssalar – och eftersom det genomförs en hel del implantatkirurgi så är kraven på luftrenheten extrema.

Läs mer här

Case

Kungälvs sjukhus

Mellan 2010 och 2012 genomförde Kungälvs sjukhus en om- och tillbyggnad av operationsavdelningen.

Läs mer här

Case

Karlstads centralsjukhus

Framtidens operationshus. Så kallas den nya operationsavdelningen vid Karlstads Centralsjukhus som tog emot sina första patienter våren 2016.

Läs mer här

CRC Medical är nu en del av finska Halton Group

Från och med den 1.1.2023 är CRC Medical en del av Halton-koncernen. Halton är en globalt ledande aktör med inomhusluftslösningar för krävande miljöer, exempelvis inom restaurang, sjukvård, offentliga lokaler, marin och offshore. Tillsammans har Halton och CRC Medical över 800 installationer på sjukhus. Den kombinerade expertisen och erbjudandet ger en bred palett av lösningar för lokaler med krav på exceptionell luftrenhet, såsom operationsrum, sterilavdelningar, patientrum, isoleringsrum, renrum och laboratorier.

Läs mer här
Kunskap in bakterier ut tagline