Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Rena korridorer

Här kan man till exempel använda: Solid / Luddavskiljare LA / Dopair / Air 1

Situation/bakgrund/utmaning: För att undvika postoperativa infektioner vill man utföra operationen i en ren miljö, även de omkringliggande rummen och korridorer. Luftburen smitta kommer från personal, eventuellt via luft från intilliggande rum. Tilluft och frånluft, temperaturer, luftrörelser, övertryck, antal personer och "personalflöden".

Rekommendationer och regler: SIS TS39. Krav i korridorer: 100 CFU/m3 luft

Kunskap in bakterier ut tagline