Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Brännskadeavdelningen

Här kan man till exempel använda: Solid / Solid EX

Situation/bakgrund/utmaning: Tilluft och frånluft skall vara HEPA filtrerad för att skydda personal och patient/intilliggande lokaler.

Kunskap in bakterier ut tagline