Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

2022-01-18

Stipendiater 2021

Tillbaka till översikt
Stipendiater 2021

2021 års stipendiater är:

  • Kerstin Lennmark, undersköterska och KTC-instruktör
  • Yvonne Tunfjord, undersköterska och KTC-instruktör
  • Martin Rundström, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholm KTC, kliniskt träningscentrum på Södertälje sjukhus

För sitt arbete:
Slutstädning av vårdrum - förbättringsprojekt för att minska risk för vårdrelaterade infektioner.

Motivering lyder:
Ett viktigt ämne som städning får ofta otillräckligt utrymme i de korta introduktioner och utbildningar som ges till sjukvårdens personal. Städning är ett praktiskt moment som inte passar för e-utbildning utan möjlighet till praktisk träning och dialog. Projektet har bidragit till flera positiva effekter, effekter som kanske inte kan mätas i siffror (ännu) men som likväl är viktiga att betona. Städcontroller som deltagit i framtagandet av kursen är överväldigad- ”det här är en av de viktigaste förbättringar vi sett på länge”, Hygienombuden, som fått en viktig roll under pandemin, kunde nu ta sig an ännu ett viktigt område. Hygienombuden är nu en mycket välfungerande grupp på sjukhuset och utvecklas vidare.


Personer på bilden: Från vänster Martin Rundström, Kerstin Lennmark, Yvonne Tunfjord

Kunskap in bakterier ut tagline