Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

2022-05-06

Nu är 2021 års Academy Prize officiellt överlämnat.

Tillbaka till översikt
2021 års Academy Prize

På självaste WHO:s Handhygiendag den 5 maj, fick vi möjligheten att överlämna vårt pris till CRCmedicals Stipendiater.

- Roligt att få vara med och uppmärksamma ert förbättringsarbete för minskad risk för vårdrelaterade skador.

Grattis till er och bra jobbat; Kerstin Lennmark, Martin Rundström, Yvonne Tunfjord!


Med på bilden ovan är i ordning vänster till höger:
Anders Rehn/Hygienläkare Mall Kriisa/stipendiater Kerstin Lennmark, Martin Rundström, Yvonne Tunfjord/Omvårdnadschef Lena Swedberg/Carl Christinansen (Kvinnan längst till vänster vet jag inte vad hon heter, hon presenterade sig aldrig… hon var rätt tystlåten )

Kunskap in bakterier ut tagline