Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

2022-09-12

CRCmedical stipendium

Tillbaka till översikt

Sök våra stipendier innan 15 december!

CRC medical delar ut stipendier en gång per år till studenter eller personal från vårdens verksamhet eller bygginstallation för engagemang i vårdhygieniska frågor, baserat på studier, forskningsarbeten eller liknade.

Prissumman är på 10 000 kronor per vinnande studie/arbete.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer här.

Riktlinjer för CRCmedical Academy Prize

Prismotivering

Syftet med CRCmedical Academy Prize är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner och/eller skapa förutsättningar för att uppnå bästa hygieniska förhållanden i miljöer med höga krav på renhet i sjukhusmiljön.

Pristagare ska ha bidraget till syftet: att med mer kunskap och eller praktiskt arbete som leder till förbättringsåtgärder, kring att minimera smittspridning i denna miljö

Utdelning

Priset utdelas årligen i januari månad. En till tre pristagare utses bland de nominerade.

/ Stipendiekommittén

Kunskap in bakterier ut tagline