Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

2023-04-14

Stipendiat 2022

Tillbaka till översikt
Stipendiater 2022

”Många bäckar små blir en älv”

Sökande:
Operationsavdelningen Piteå Sjukhus

Bakgrund:
Operationsavdelningen i Piteå består av 6 operationssalar varav 4 är utrustade med renluftstak. Det finns 2 uppdukningsrum med renluftstak.

Under renovering och ombyggnation 2005 monterades de första 2 renluftstaken detta för att möta upp kraven på större hygieniska förutsättningar eftersom vi då blev ett ortopediskt centra med höft och knä proteskirurgi.

Vi började tidigt granska hela vårdkedjan med VRISS –Vårdrelaterade infektioner skall stoppas , ett projekt i samarbete med SKL 2008 och det fortsatte med PRISS –protesrelaterde Infektioner Ska Stoppas några år senare.

Vi har tillvaratagande av caput vid höft proteskirurgi och detta ställer höga krav på renlighet på sal vilket våra renluftstak tillhandahåller.

I takt med de strikta hygienkraven runt den infektionskänsliga proteskirurgin och den ökade produktionen ledde det till att vi senare utrustade ytterligare 2 operationssalar med renluftstak – 2018 samt 2020.

I anslutning till dessa 4 operationssalar finns det 2 uppdukningsrum med renluftstak. Detta medför att man kan duka till flera operationer samtidigt med samma strikta hygienkrav.

  • Vi har låsta operationssalar och all förflyttning av personal och material sker via sluss eller genomräckningsskåp.
  • Engångs operationsklädsel vid all implantat kirurgi.
  • Hjälmluva samt munskydd på all personal inne i operationssalen.
  • Renluftshjälm med steril huva används vid alla knäartroplastiker av operatör, assistent samt operationssköterskan och vid alla revisioner av knä och höft proteser.
  • Mätning av följsamheten till basala hygien rutiner mäts x 1ggr/månad.
  • För att se till att patienterna är optimerade inför operationen hålls en operationskonferens en gång i veckan. Läkemedel, hälsotillstånd, hudstatus, BMI och rökning kan utgöra ökad infektionsrisk vid proteskirurgi.
  • Alla patienter granskas inför sin operation där man kan identifiera eventuella riskfaktorer som tex: sår, eksem och utslag som ökar risken för infektioner. Tandstatus kan också bli aktuellt att kontrollera och åtgärda före operation.
  • Kundanpassade klädset för att minska på antalet öppningar av sterilpackat material och därigenom minska risken för att det sterila materialet kontamineras.

Syfte:
För att minska risken för att patienterna ska få protesinfektioner har vi granskat hela vårdkedjan.

Ett fokusområde i operationsavdelningens enhetsplan är patientsäkerhetsarbetet med att minska infektioner och ha en 100% följsamhet till hygienrutiner för all personal.

Men att arbeta med hygien och följsamhet till rutiner är ett dynamiskt arbete som aldrig kan stanna av utan hela tiden måste hållas levande. Det kräver fortlöpande utbildning och diskussioner med focus på förbättringsmöjligheter.

Målsättning:
Målsättningen är att kunna ge varje patient bästa förutsättningarna för att förhindra och minska riskerna för postoperativa (protes) infektioner.

Kunskap in bakterier ut tagline