Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

2024-02-22

Stipendiat 2023

Tillbaka till översikt
Stipendiat 2023

Årets Stipendiat och pristagare av Halton Health Academy Prize 2023 är Frans Stålfelt

För Frans arbete i sitt doktorsarbete:
Utvärdering av tekniska framsteg för övervakning och förebyggande av exogen mikrobiell kontaminering under ortopedisk implantatkirurgi.

Motivering är:
”Trots pandemi och ett slitsamt arbete, har Frans enträget arbetat framåt med blanda annat mikrobiologiska mätningar i operationsmiljö i tidsperioden under och efter pandemin. Ett arbete som tillsammans med annan forskning kommer att leda fram till ökad förståelse för patientnyttan”.

Kunskap in bakterier ut tagline