Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Skyddar hjälmen mot viruspartiklar?

Coronapandemin har väckt många frågor, men få har fått tillfredställande svar. Ovisshet råder lite varstans. Därför känns det bra att kunna svara entydigt på åtminstone ett spörsmål: Skyddar Stryker Flyte hjälmar mot luftburen smitta av typen Covid-19?

Frågeställarna var ortopederna Max Joachim Temmesfeld och Peter Grant samt forskaren Rune Bruhn Jakobsen, samtliga verksamma i Norge. CRC Medical anlitades för att mäta partikelmängden i luften både inuti och utanför hjälmen.

Carl Christiansen, mätspecialist och funktionskontrollant på CRC Medical, berättar: ”Eftersom Stryker Flyte hjälmen är vanligt förekommande i Skandinavien och övriga Europa vore det intressant att veta om den och liknande produkter skyddar mot viruspartiklar. Mätningarna som skulle ge svar på frågan utfördes i en operationssal på Mölndals Sjukhus.”

För att göra mätningarna så realistiska som möjligt införskaffades en docka som var utklädd till operationspersonal. Och för att möjliggöra mätningar inne i hjälmen, togs att specialdesignat plastfäste fram för att kunna fästas i strykerhjälmens hjälpfläkt. På så sätt kunde jämförelser göras mellan olika filter.

“Vi använde en partikelgenerator för att göra mätningarna utslagsgivande”, säger Carl Christiansen. ”Resultaten var ganska nedslående för dem som har hyst stor tilltro till kirurghjälmar som skydd mot Covid-19. Vi vet att viruspartiklarna varierar i storlek mellan 0,2 μm och 0,6 μm i diameter. Tyvärr visade det sig att hjälmen inte filtrerar partiklar i den storleken – snarare tvärtom, mängden partiklar ökar inne i hjälmen.”

Vill du veta mer om undersökningen, läs gärna rapporten.

Kunskap in bakterier ut tagline