Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Ryhovs länssjukhus

Luften på operationsavdelningen blev mycket renare när Ingvar Klang slutade

“Med kunskap och sunt förnuft kan man komma långt.”

Ingvar Klang, f d narkossköterska

Det hör inte till vanligheterna att byta yrkesbana vid 64 års ålder. Men det gjorde Ingvar Klang, före detta narkossköterska vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det ledde till ett oväntat samarbete med CRC Medical där det visade sig att vi hade fel.

Kunskap in bakterier ut tagline