Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

2021-02-22

Och vinnaren är… Emelie Palmquist

Tillbaka till översikt
Emelie Palmquist

Årets mottagare av CRC Academy Prize är Emelie Palmquist – anestesisjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – för hennes förbättringsprojekt angående handhygien.

Syftet med projektet är att minimera risken för patienter som vårdas på operation att drabbas av vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Vår motivering är: Genom att aktivt dela med sig av kunskap kring ”betydelsen av rena händer” på sin egen operationsavdelning samt genom gästföreläsningar på KK Östra Sjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Emelie Palmquist bidragit till att sprida kunskap kring vikten av god handhygien. Kommittén vill särskilt lyfta Emelies förståelse för att underhålla och påminna om basala handhygieniska rutiner i det dagliga arbetet på avdelningen.

Kunskap in bakterier ut tagline