Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

2020-01-31

Alessandro Nava tilldelas CRCs resestipendium

Tillbaka till översikt
wave

Årets mottagare av CRC Medicals resestipendium är Alessandro Nava från Chalmers Tekniska m av CRC Medicals årliga resestipendium på 10 000 kr.

Priset är tänkt att belöna dem vars forskning syftar till att förebygga smittspridning. Alessandro Navas examensarbete presenterar en ingående studie av LAF-principen såsom den tillämpas i operationssalar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södertälje Sjukhus och de faktorer som har störst påverkan på patientsäkerheten. Själv är Alessandro stolt över stipendiet och berättar att han ”brinner för att jobba med personal på operationsavdelningen för att hitta nya infallsvinkar som hjälper dem i arbetet.”

Kunskap in bakterier ut tagline