Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

2019-05-27

2018 års stipendiater utsedda

Tillbaka till översikt

2018 års stipendiater är Susanne Tegeskog och Johan Klovhall, båda operationssjuksköterskor vid Värnamo Sjukhus.

Susanne och Johan har i sitt Mastersarbete vid Linnéuniversitetet – ”Patientsäker hantering av sterila instrument i ett uppdukningsrum, En experimentell studie” – visat med praktiska mätningar tidsgränser för påverkan av bakteriekontamination av övertäckta instrumentbord i väntan på användning.

Motivering: Med envist arbete söka svar på viktiga frågor. Extra positivt är att slutresultatet har rönt stort intresse långt utanför det egna sjukhuset.

Kunskap in bakterier ut tagline