Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

2018-01-18

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

Tillbaka till översikt
wave

Antibiotika är en förutsättning för att förebygga och behandla infektioner. Inom humanmedicin är vårdrelaterade infektioner den vanligaste vårdskadan. Men resistensen mot antibiotika ökar i hela världen och även i Sverige. Det finns få studier över vad det innebär, men det är i alla fall klart att antibiotikaresistens kommer att öka samhällets kostnader och många patientgruppers lidande.

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen tagit fram en handlingsplan för samordnat arbete mot anitbiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Läs mer här
Kunskap in bakterier ut tagline