Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

12 skäl till att våra produkter och system är energisnåla

Det finns inget enkelt svar på frågan. Det handlar om flera olika skäl som samtliga bidrar till energieffektiviteten. Vi listar de viktigaste för tydlighetens skull:

1. Det börjar redan på ritbordet. Där tar vi fram gemomarbetade konstruktioner för att minimera tryckförlusterna.

2. Tack vare att vi skräddarsyr varje leverans har vi möjlighet att redan från början tänka tryckfall och energiförbrukning.

3. Vi interagerar med kundens verksamhet för att uppnå den optimala utformningen av våra tilluftsdon beträffande både funktion och energiförbrukning.

4. Slutfiltret längst ute i systemet möjliggör värmeåtervinning.

5. Låga hastigheter ger både lägre luftflöden och luftmotstånd.

6. Vi optimerar våra lösningar beroende på var de ska användas.

7. Vi är fabrikatsoberoende vad gäller filter. Det innebär att vi installerar rätt filter med rätt konstruktion och filtermedia vid rätt tillfälle. Detta är viktigt i minimeringen av tryckfall i våra tilluftsdon.

8. Vi har lång erfarenhet av luftmängdsmätningar och luftinjusteringar som gör att vi förstår hela ventilationssystemet, inte bara en isolerad funktion.

9. Belysningsarmaturer: vi arbetar med senaste LED-tekniken för att sänka elkostnaden i och omkring operationszonen. Vi garanterar mer än 100 000

drifttimmar och CRI-index 90 samt olika typer av styrning.

10. Fläktar: Vi använder alltid EC-motorer för lägsta elkonsumtion.

11. All tillverkning sker i Sverige. Det innebär kortare transporter med mindre miljöpåverkan.

12. Vi strävar alltid efter att bli ännu energisnålare.

Kunskap in bakterier ut tagline