Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Service och underhåll

CRC medical har lång erfarenhet av arbete med filterteknik och renhet i rum med krav på lufthygien.

I vårt erbjudande finns bland annat:

  • Demontage och montage av s.k. LAF-tak
  • Utbyte av HEPA filter
  • Utbyte av lysrör/LED armaturer
  • Täthetskontroll av HEPA filter (Integritetstest)
  • Kontroll av fukt och temperatur
  • Kontroll lufthastighet
  • Kontroller med partikelräknare
  • Protokoll och återrapportering

Eftersom vi vet hur svårt det kan vara med tider i operationsrum så finns alltid möjligheten för oss att anpassa våra tider efter ert behov. Alla mätningar utförs med kalibrerade instrument och våra tekniker är CTCB certifierade.

Kunskap in bakterier ut tagline