Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Fläktrum

Här kan man till exempel använda: Filterskåp HFH, för HEPA filtrerad luft

Situation/bakgrund/utmaning: Infästning och konstruktion är viktiga parametrar för att läckage inte skall uppstå.

Rekommendationer och regler: Vid utrymmesbrist och som en andrahandslösning kan man placera HEPA-filtret i fläktrummet eller teknikrummet.

Enligt SIS TS39 skall Slutfilter (HEPA) ska uppfylla klass ≥H14 enligt SS-EN 1822-1. Slutfilter säkerställer att inga föroreningar såsom mögelsporer eller andra organiska material tillförs verksamheten i rummet. Slutfilter ska placeras i tilluftsdonet eller så nära det aktuella rummet som möjligt. I båda fallen ska slutfiltret kunna skannas enligt SS-EN ISO 14644-3. Installationskontroll av filterläckage och tryckfall ska utföras enligt SS-EN ISO 14644-3. Placeras filtret inte i direkt anslutning till operationsrummet bör kanalen mellan filter och rummet ha täthets- klass C och tryckklass 2 för rektangulära kanaler enligt SS-EN 1507 och täthetsklass D för cirkulära kanaler enligt SS-EN 12237. Filterinstallationerna ska förberedas för funktionskontroller enligt avsnitt 7.

Kunskap in bakterier ut tagline