Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Uppdukningsrum

Här kan man till exempel använda: LAF-tak / Solid / Luddavskiljare LA / Väggkanal LA

Situation/bakgrund/utmaning: Luftburen smitta kommer från personal, patient och eventuellt via luft från intilliggande rum

Rekommendationer och regler: SIS TS-39. Bland annat: Friskluft 560 l/s, 15 Pa övertryck

Kunskap in bakterier ut tagline