Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Angereds Närsjukhus

En frisk fläkt för en utsatt stadsdel

“LAF-tak är ett självklart alternativ vid infektionskänsliga operationer.”

Anders Walter, SWECO

Angered är en utsatt stadsdel i nordvästra Göteborg. När beslut fattades att bygga ett närsjukhus där så ställdes mycket speciella krav – inte bara på luftkvaliteten. Det blev en utmaning.

Kunskap in bakterier ut tagline